Prokurimi Spitalor

Modernizimi i operacioneve të zinxhirit të furnizimit është thelbësor për t’u ofruar pacientëve trajtim mjekësor më efikas dhe më pak të kushtueshëm.
Për shkak të njohurive të thella të sektorit të kujdesit shëndetësor Intercontinental Care ndihmon kompanitë me blerjen e ilaçeve, materialeve dhe pajisjeve mjekësore të implantueshme duke garantuar kosto konkurruese si dhe cilësi.
Intercontinental Care ofron gjithashtu vlerësime të teknologjisë mjekësore duke identifikuar se cilat teknologji janë më të përshtatshme për nevojat e spitaleve bazuar në shërbimet e ofruara.
Ekspertiza jonë në teknologjinë e informacionit spitalor dhe dixhitalizimin mundëson transformim të qëndrueshëm dhe përmirësim të operacioneve.
Ne kemi grumbulluar një njohuri të madhe falë përvojave tona të mëparshme, të cilat i sjellim në çdo projekt të ri me qëllim që të përshpejtojmë inovacionin, të prezantojmë kursime në kosto dhe t’u ofrojmë klientëve tanë një nivel të lartë cilësie me më pak burime dhe rrezik.
Intercontinental Care ofron shërbime konsulence dhe akses në teknologjinë më të mirë mjekësore nga e gjithë bota.
Plotësoni formularin e mëposhtëm për t’u kontaktuar nga stafi ynë dhe për të marrë informacion shtesë rreth shërbimeve tona.