Prokurimi Spitalor

Modernizimi i operacioneve të zinxhirit të furnizimit është thelbësor për t’u ofruar pacientëve kujdes më efikas dhe më pak të kushtueshëm.

Për shkak të njohurive të thella të sektorit të kujdesit shëndetësor Intercontinental Care ndihmon kompanitë me blerjen e ilaçeve, materialeve dhe pajisjeve mjekësore të implantueshme duke garantuar kosto konkurruese si dhe cilësinë e produktit.

Intercontinental Care ofron gjithashtu vlerësime të teknologjisë mjekësore duke identifikuar se cilat teknologji janë më të përshtatshme për nevojat e spitaleve bazuar në shërbimet e ofruara.

Ekspertiza jonë në teknologjinë e informacionit spitalor dhe dixhitalizimin mundëson transformim të qëndrueshëm dhe përmirësim të operacioneve.

Ne kemi grumbulluar një njohuri të madhe falë përvojave tona të mëparshme, të cilat i sjellim në çdo projekt të ri me qëllim që të përshpejtojmë inovacionin, të prezantojmë kursime në kosto dhe t’u ofrojmë klientëve tanë një nivel të lartë cilësie me më pak burime dhe më pak rrezik.