საავადმყოფოს შესყიდვა

მიწოდების ჯაჭვის ოპერაციების მოდერნიზაცია აუცილებელია პაციენტებისთვის უფრო ეფექტური და ნაკლებად ძვირი სამედიცინო მკურნალობის უზრუნველსაყოფად.
ჯანდაცვის სექტორის სიღრმისეული ცოდნის გამო, Intercontinental Care ეხმარება კომპანიებს მედიკამენტების, მასალების და იმპლანტირებული სამედიცინო მოწყობილობების შეძენაში, რაც უზრუნველყოფს კონკურენტულ ხარჯებს და ხარისხს.
Intercontinental Care ასევე ახორციელებს სამედიცინო ტექნოლოგიების შეფასებებს იმის გამოვლენით, თუ რომელი ტექნოლოგიები საუკეთესოდ შეეფერება საავადმყოფოების საჭიროებებს გაწეული სერვისების საფუძველზე.
ჩვენი გამოცდილება საავადმყოფოს საინფორმაციო ტექნოლოგიებში და დიგიტალიზაციაში იძლევა მდგრადი ტრანსფორმაციისა და ოპერაციების გაფართოების საშუალებას.
ჩვენ დავაგროვეთ დიდი ცოდნა ჩვენი წინა გამოცდილების წყალობით, რომელსაც ვაძლევთ ყოველ ახალ პროექტს, რათა დავაჩქაროთ ინოვაციები, დავნერგოთ ხარჯების დაზოგვა და მივაწოდოთ ჩვენს კლიენტებს ხარისხის მაღალი დონე ნაკლები რესურსებითა და რისკით.