Მომსახურების პირობები

Terms of Service

1. მომსახურების პირობები

1.1. მომსახურების ეს პირობები ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან ერთად ქმნის მთელ ხელშეკრულებას ჩვენს კომპანია Intercontinental Care OÜ-ს შორის (შემდგომში მოხსენიებული, როგორც “ICC”, “Intercontinental Care”, “კომპანია”, “ჩვენ”, “ჩვენ”, “ჩვენი”) და თქვენ, როგორც ჩვენი კლიენტი (შემდგომში “თქვენ”, “თქვენი”, “მომხმარებელი”).
1.2. ეს შეთანხმება არეგულირებს ჩვენი კომპანიის ვებგვერდის www.interconcare.com („ვებგვერდი“) და Intercontinental Care-ის მიერ გაწეული სერვისების გამოყენებას („მომსახურება“ ან „მომსახურება“).
1.3. ვებგვერდის გამოყენებით და/ან ჩვენი სერვისების მოთხოვნით თქვენ ეთანხმებით წინამდებარე ხელშეკრულებით დადგენილ პირობებს და გამოიყენებთ მაქსიმალურ ძალისხმევას ამ პირობების შესასრულებლად. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ ეთანხმებით ამ შეთანხმებას სრულად ან მის რომელიმე ნაწილს, გთხოვთ, დაუყოვნებლივ შეწყვიტოთ ვებსაიტის ან/და ჩვენი სერვისების გამოყენება.
1.4. Intercontinental Care იტოვებს უფლებას, შეიტანოს ცვლილებები ხელშეკრულების პირობებში თქვენთან წინასწარი შეტყობინებით ან მის გარეშე. თქვენი ერთპიროვნული პასუხისმგებლობაა პერიოდულად შეამოწმოთ შეთანხმების ნებისმიერი ცვლილება ან განახლება. თუ არ ეთანხმებით ხელშეკრულების ახალ განახლებულ ვერსიას, გთხოვთ შეწყვიტოთ ვებსაიტის ან/და ჩვენი სერვისების გამოყენება.
1.5. იმისათვის, რომ ისარგებლოთ ვებსაიტით და/ან სერვისებით, თქვენ უნდა იყოთ მინიმუმ 18 წლის. თუ არასრულწლოვანი ხართ, შეწყვიტეთ ვებსაიტის და/ან ჩვენი სერვისების გამოყენება და სთხოვეთ თქვენს მშობლებს ან კანონიერ მეურვეს, მოითხოვონ ჩვენი სერვისები თქვენი სახელით.

2. მომსახურება

2.1. Intercontinental Care არის საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც აწვდის ინფორმაციას სამედიცინო სერვისებისა და ჯანდაცვის პროვაიდერების შესახებ მთელს მსოფლიოში თავისი ვებგვერდის მომხმარებლებს. ვებსაიტის ან/და ჩვენი სერვისების გამოყენებით თქვენ მოგეწოდებათ სამედიცინო სერვისების მთელი რიგი თქვენი მოთხოვნის საფუძველზე, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ საავადმყოფოებით, კლინიკებით, სამედიცინო კურორტებით, სამედიცინო აბაზანებით, სარეაბილიტაციო ცენტრებით და ა.შ. (შემდგომში: როგორც “პროვაიდერები”).
2.2. ICC გთავაზობთ ყველაზე შესაფერისი პროვაიდერების სერვისების ჩამონათვალს და აღწერას, თითოეული მომხმარებლის სპეციფიკური საჭიროებების საფუძველზე (მაგ. ენა, ქვეყანა, სამედიცინო მდგომარეობა და ა.შ.). შემდეგ მომხმარებელს შეუძლია გადაწყვიტოს, სურს თუ არა დანიშნოს შეხვედრა რომელიმე ამ პროვაიდერთან ან მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაცია.
2.3. ინფორმაცია პროვაიდერებთან დაკავშირებით, რომელიც ხელმისაწვდომია ვებსაიტზე და მიღებულია თავად პროვაიდერებისგან ან შეიქმნა პროვაიდერების ვებსაიტების ინფორმაციის საფუძველზე. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ასეთი ინფორმაცია იყოს ზუსტი და განახლებული. თუმცა, Intercontinental Care ვერ იძლევა გარანტიას და ვერ იქნება პასუხისმგებელი ასეთი ინფორმაციის სიზუსტესა და სიზუსტეზე. Intercontinental Care არ იქნება პასუხისმგებელი პროვაიდერისგან ზუსტი ინფორმაციის წარუმატებლობაზე და არც ვებ-გვერდი განიხილება, როგორც წარმომადგენლობა, რეკომენდაცია, გარანტია ან დადასტურება მომსახურების ხარისხისა და რომელიმე პროვაიდერის სპეციალიზაციის შესახებ.
2.4. Intercontinental Care არ არის სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი, არამედ შუამავალია მომხმარებელსა და პროვაიდერს შორის. ამრიგად, ვებსაიტზე და/ან სერვისის საშუალებით მოწოდებული ნებისმიერი ინფორმაცია, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, მიწოდებული ინფორმაციის პროვაიდერების ან სხვა მესამე მხარის მიერ, არ შეიძლება განიხილებოდეს როგორც სათანადო სამედიცინო კონსულტაცია ან სამედიცინო გამოკვლევა და არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას თავად უნდა გადაწყვიტოს, გააგრძელოს სამედიცინო მკურნალობა თუ შეწყვიტოს იგი.
2.5. ჩვენს ვებ-გვერდზე გამოტანილი ზოგიერთი ფარმაცევტული პროდუქტი საჭიროებს ექიმის დანიშნულებას მათი სწორი გამოყენებისთვის, ზოგი კი შეიძლება აკრძალული იყოს ზოგიერთ ქვეყანაში. თქვენი ერთპიროვნული პასუხისმგებლობაა, დარწმუნდეთ, რომ შეასრულებთ თქვენი ექიმების რეკომენდაციებს და იმ ქვეყნის კანონებს, სადაც ცხოვრობთ.

3. გადახდა

3.1. ჩვენი ვებსაიტის მომხმარებლებს არ უწევთ გადახდა Intercontinental Care-ის მიერ მოწოდებული საკონსულტაციო სერვისებისთვის.
3.2. გადახდა ხდება მხოლოდ და უშუალოდ მომხმარებლის მიერ არჩეულ პროვაიდერთან იმ სერვისებისთვის, რომლებიც იქნება ან უკვე იყო მიწოდებული პროვაიდერის მიერ.
3.3. Intercontinental Care არ ყიდის ან არ უზიარებს თავისი მომხმარებლების პირად ინფორმაციას მესამე პირებს სარეკლამო მიზნებისთვის

4. სამედიცინო შეფასებები

4.1. ჩვენი სერვისი მოიცავს მომხმარებლის წარსული და აწმყო მდგომარეობის შეფასებას, მისი სამედიცინო ისტორიის ანალიზს, პროვაიდერების მიერ მკურნალობის გეგმების და ფასების შეთავაზების მომზადებას, შემდგომ დაკვირვებას და დახმარებას სხვადასხვა შეთავაზებების შედარებაში.
4.2. საუკეთესო შედეგების მისაღებად, ჩვენ გირჩევთ, რომ მომხმარებელმა პირველად მიიღოს პირველადი დახმარება ადგილობრივი სამედიცინო სპეციალისტისგან, სანამ დაიწყებს Intercontinental Care-ის ვებსაიტის და სერვისების გამოყენებას. ეს უზრუნველყოფს, რომ მომხმარებელმა უკეთ გაიგოს მკურნალობის სახეობა, რომელიც მას მოითხოვს, ისევე როგორც საჭირო გამოკვლევები და სამედიცინო სურათები, რომლებსაც ჩვენ გამოვიკვლევთ პროვაიდერები.
4.3. სერვისის მოთხოვნით მომხმარებელი თანახმაა და ეთანხმება, რომ:

   • მიღებული საწყისი შეფასება იქნება შეზღუდული და დროებითი;
   • პირველადი შეფასება არ განიხილება და არც მიზნად ისახავს ჩაანაცვლოს სრულ სამედიცინო შეფასებას ან ექიმთან პირად ვიზიტს;
   • სამედიცინო სპეციალისტები, რომლებიც ახორციელებენ მომსახურებას ვებ-გვერდის საშუალებით, არ ფლობენ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომელიც, როგორც წესი, გროვდება პირადი შემოწმების შედეგად;
   • პირადი გამოკვლევის არარსებობამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს სამედიცინო სპეციალისტის უნარზე, დაადგინოს თქვენი მდგომარეობა, დაავადება ან დაზიანება.

4.4. მომხმარებელი თანახმაა, რომ Intercontinental Care-ის მიერ განხორციელებული სამედიცინო შეფასება არ იქნება გამოყენებული რაიმე სახის იურიდიულ სამართალწარმოებაში, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება იურიდიული დავების, სასამართლო დავების, არბიტრაჟის, ინვალიდობის შეღავათების შესახებ და ა.შ.

4.5. მომხმარებელს შეუძლია მიაწოდოს სამედიცინო ჩანაწერები სხვა პირის სახელით, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი წინასწარ აცნობებს Intercontinental Care-ს, რომ:

   • პირი არის მომხმარებლის ოჯახის წევრი;
   • მომხმარებელმა მიიღო წინასწარი თანხმობა ამ პირისგან მის წარმომადგენლობაზე;
   • პირს არ შეუძლია დამოუკიდებლად გაგზავნოს მოთხოვნა ვებსაიტზე.

4.6. Intercontinental Care-ისგან ნებისმიერი სახის სერვისის მისაღებად, მომხმარებელმა უნდა მიაწოდოს მიმდინარე და ზუსტი იდენტიფიკაცია, საკონტაქტო და ნებისმიერი სხვა შესაბამისი ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა მომხმარებლის იდენტურობის დასადასტურებლად. მომხმარებლის პასუხისმგებლობაა შეინარჩუნოს ამ ინფორმაციის სიზუსტე და სისრულე. ასეთი ინფორმაციის მიწოდებით მომხმარებელი გარანტიას იძლევა, რომ ინფორმაცია არის ჭეშმარიტი და ზუსტი.
4.7. Intercontinental Care შეაგროვებს საჭირო სამედიცინო ჩანაწერებს და შემდეგ შექმნის სამედიცინო საქმეს. მოწოდებული ინფორმაციის შესაბამისად, Intercontinental Care დააკმაყოფილებს მომხმარებლის სამედიცინო შემთხვევას 3 (სამ) განსხვავებულ სამედიცინო სპეციალისტთან Intercontinental Care-ის პროვაიდერების ქსელში ან მის ფარგლებს გარეთ, თუ საქმის სირთულე ამას მოითხოვს. ეს სამედიცინო სპეციალისტები მიიღებენ დოკუმენტაციას Intercontinental Care-სგან და შექმნიან მკურნალობის გეგმას. შემდეგ პროვაიდერები გაუგზავნიან მკურნალობის გეგმებს და ფასების შეთავაზებებს Intercontinental Care-ს, რომელიც გადაუგზავნის მას მომხმარებელს. მომხმარებელი, რომელსაც ექნება უფლება აირჩიოს, რომელი სამედიცინო სპეციალისტი და პროვაიდერი გაუწევს მკურნალობას.

5. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

5.1. გარდა ამ პირობების ან დამატებითი პირობების პირდაპირ გათვალისწინებულისა, Intercontinental Care არ აკეთებს რაიმე დაპირებას ან ხარისხის დეკლარაციას მის მიერ გაწეული მომსახურების შესახებ და არ იძლევა გარანტიას ამ სერვისებთან დაკავშირებით.
5.2. ვებსაიტის მისი სერვისების გამოყენებით თქვენ ცალსახად ადასტურებთ, რომ გესმით და იღებთ პასუხისმგებლობას და საკუთარ თავზე იღებთ ყველა რისკს, პირდაპირ თუ არაპირდაპირ, რომელიც გამოწვეულია ვებსაიტის შეზღუდვების გარეშე გამოყენების შედეგად.
5.3. Intercontinental Care და მისი თანამშრომლები, მენეჯმენტი, პარტნიორები, აქციონერები და აგენტები არ იღებენ პასუხისმგებლობას ნებისმიერი სახის წარუმატებლობაზე ან ვებსაიტის გათიშვაზე, რაც გამოიწვევს ბიზნეს ინფორმაციის დაკარგვას, მოგებას ან სხვა ფინანსურ ზარალს ნებისმიერი სახის პრეტენზიების, ზარალის გამო, პეტიციები, ქმედებები ან სხვა მოვლენები, რომლებიც წარმოიქმნება ამ გამოყენების პირობების მოქმედების გამო, მათ შორის ვებგვერდის ნავიგაციის, გამოყენების, ნებისმიერ ფაილზე ან მათ ნაწილებზე წვდომის შეზღუდვის გარეშე.
5.4. Intercontinental Care არ არის პასუხისმგებელი პროვაიდერების და/ან სხვა მესამე მხარის მიერ ვებსაიტზე მოწოდებული ნებისმიერი ინფორმაციის სისწორეზე, შევსებაზე და განახლებაზე.
5.5. ამ ვებსაიტზე შეიძლება იყოს ბმულები მესამე მხარის ვებსაიტებზე. ასეთი ბმულები მოწოდებულია მხოლოდ მომხმარებლის მოხერხებულობისთვის. Intercontinental Care არ ეკისრება პასუხისმგებლობას რაიმე ზიანის ან დანაკარგის შემთხვევაში, პირდაპირი თუ არაპირდაპირი, ინტერკონტინენტალ ქეასგან მომდინარე ვიზიტის გამო, ან მესამე მხარის ვებსაიტების სერვისების გამოყენების გამო.
5.6. უფრო მეტიც, ამ შეთანხმების პირობებზე თანხმობით, მომხმარებელი თანახმაა, აანაზღაუროს, დაიცვას და დატოვოს Intercontinental Care, მისი შვილობილი კომპანიები და მათი შესაბამისი დირექტორები, ოფიცრები, თანამშრომლები, აქციონერები, პარტნიორები და აგენტები (ერთობლივად, “ინტერკონტინენტური მზრუნველობის მხარეები”) უვნებლად. და ყველა პრეტენზიის, პასუხისმგებლობის, დანაკარგის, ზიანის, ხარჯისა და დანახარჯის წინააღმდეგ (გონივრული იურიდიული გადასახადების ჩათვლით), რომელიც გაწეულია Intercontinental Care მხარის მიერ ნებისმიერი დარღვევის ან სავარაუდო დარღვევის შედეგად ან მასთან დაკავშირებით მომხმარებლის ან ვინმეს მიერ, ვინც მოქმედებს მომხმარებლის მიმართ. ამ შეთანხმების რომელიმე პირობის სახელით.

6. მონაცემთა დაცვა

6.1. იმისათვის, რომ მიიღოთ ვებსაიტის სრული ფუნქციონირება და მიიღოთ წვდომა ვებსაიტის ყველა მახასიათებელზე, თქვენ უნდა მიაწოდოთ გარკვეული პირადი ინფორმაცია, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, პირადი, კონკრეტული და სენსიტიური ინფორმაციის ჩათვლით.
6.2. ჩვენ პატივს ვცემთ ყველა თანამშრომელი მხარის პირადი და პირადი ინფორმაციის კონფიდენციალურობას. ამასთან, არ არსებობს ინფორმაციის დაცვის სრულყოფილი უსაფრთხო მეთოდი მისი შენახვის, დამუშავებისა და ელექტრონულ ფორმაში გადაცემის დროს. ჩვენ არ ვაძლევთ სრულ გარანტიას მისი სრული უსაფრთხოების შესახებ, მიუხედავად ყველა მცდელობისა Intercontinental Care-ის მიერ.
6.3. მომხმარებელი ადასტურებს, რომ მან წაიკითხა ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ჩვენი სერვისების მოთხოვნამდე. დამატებითი ინფორმაციისთვის მომხმარებლის კონფიდენციალური ინფორმაციის შეგროვების, გამოყენების ან/და გამჟღავნების პროცედურის შესახებ, გთხოვთ, წაიკითხოთ  კონფიდენციალურობის პოლიტიკა .

7. ინტელექტუალური საკუთრება

7.1. ვებსაიტის ყველა აქტივი, მათ შორის ვებსაიტზე მასალების ორგანიზებისა და პრეზენტაციის სისტემა, არის Intercontinental Care-ის საკუთრება. ეს მასალები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, დიზაინი, განლაგება, გარეგნობა და გრაფიკა. ვებსაიტი და მისი მასალები დაცულია კანონებითა და რეგულაციებით, რომლებიც ეხება ინტელექტუალურ საკუთრებას, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება საავტორო უფლებების შესახებ და სხვა მსგავსი კანონებით.

7.2. ვებსაიტზე წარმოდგენილი მასალების უპირობო გამოყენება და რეპროდუცირება აკრძალულია Intercontinental Care-ის წერილობითი ნებართვის გარეშე.
7.3. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ვებგვერდი (მათ შორის მასთან დაკავშირებული ყველა მასალა) თქვენი პირადი და არაკომერციული გამოყენებისთვის. აკრძალულია Intercontinental Care-ის ნებისმიერი მასალის რეპროდუცირება, გავრცელება, შეცვლა, წარმოებული ნამუშევრების შექმნა, საჯარო ჩვენება, საჯარო შესრულება, ხელახლა გამოქვეყნება, ჩამოტვირთვა, შენახვა ან გადაცემა. Intercontinental Care საიტიდან ნებისმიერი ინფორმაციის გამოყენებისას, აქტიური ბმული წყაროზე მითითებით სავალდებულოა.

8. ვებგვერდის განახლებები

8.1. ჩვენ რეგულარულად ვაახლებთ ტექნიკურ, შინაარსობრივ და სხვა ინფორმაციას ვებსაიტზე. 8.2. ჩვენ არ ვაცხადებთ პრეტენზიას ვებსაიტზე მოწოდებული ინფორმაციის სისრულის, სიზუსტისა და შესაბამისობის გარანტიაზე. ჩვენ ნებისმიერ დროს შეგვიძლია დავამატოთ, გადავხედოთ ან წავშალოთ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია, ენები, სახელმძღვანელოები და სერვისები.

9. კომპიუტერული ვირუსები

9.1. ზოგჯერ, ვებსაიტის წარუმატებლობა შეიძლება მოხდეს ინტერნეტ კავშირის, პროგრამული უზრუნველყოფის ფუნქციონირების, მონაცემთა გადაცემის და ა.შ. გამო და შესაძლებელია მოხდეს ვებ გვერდებზე განთავსებული ინფორმაციის არასწორი ან არასრული ასლი. ანალოგიურად, ვებსაიტის გვერდები შეიძლება შეიცავდეს მავნე კოდს ან კომპიუტერული ვირუსებით ინფიცირებულ პროგრამებს. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი და არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას რაიმე პროგრამული უზრუნველყოფის მუშაობასთან, ნებისმიერი კომპიუტერული ვირუსის ან მავნე კოდის მქონე სხვა ელემენტების არსებობასთან, დესტრუქციული ან სახიფათო ფაილების არსებობასთან, რომლებიც შეიძლება გავრცელდეს ან სხვაგვარად იმოქმედოს პროგრამულ უზრუნველყოფასა და აპარატურაზე მომხმარებლის დათვალიერებისას. ვებსაიტის შესახებ, ვებსაიტზე არსებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე წვდომა, ან ვებგვერდიდან ნებისმიერი ფაილის ჩამოტვირთვა. Intercontinental Care არ ავრცელებს რაიმე სახის ვირუსებს,

10. ფორსმაჟორი

10.1. არავითარ შემთხვევაში Intercontinental Care არ იქნება პასუხისმგებელი ან პასუხისმგებელი წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობაზე ან შეფერხებაზე, რომელიც გამოწვეულია ან გამოწვეული, პირდაპირ ან ირიბად, მის კონტროლს მიღმა ძალებით, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, გაფიცვები, სამუშაოების შეჩერება, უბედური შემთხვევები, ომის ან ტერორიზმის აქტები, სამოქალაქო ან სამხედრო არეულობები, ბირთვული ან ბუნებრივი კატასტროფები ან ღმერთის ქმედებები, და კომუნალური, კომუნიკაციების ან კომპიუტერული (პროგრამული და ტექნიკური) სერვისების შეფერხებები, დაკარგვა ან გაუმართაობა.

11. მოქმედი სამართალი

11.1. ამ გამოყენების პირობების მოქმედება, ინტერპრეტაცია და აღსრულება, საკითხები, რომლებიც წარმოიქმნება ან დაკავშირებულია ამ გამოყენების პირობების შესრულებასთან ან დარღვევასთან, და მასთან დაკავშირებული საკითხები რეგულირდება ესტონეთის კანონმდებლობით .

11.2. ნებისმიერი სამართლებრივი ქმედება ან წარმოება, რომელიც ეხება ამ გამოყენების პირობების მოქმედების, ინტერპრეტაციისა და აღსრულებას, საკითხები, რომლებიც წარმოიქმნება და/ან დაკავშირებულია ამ გამოყენების პირობების შესრულებასთან ან დარღვევასთან და მასთან დაკავშირებულ საკითხებთან, უნდა გადაწყდეს მოლაპარაკებებით.

11.3. იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია მოლაპარაკებების გზით საერთო გადაწყვეტის მიღწევა, ყველა დავა განიხილება მხოლოდ ესტონეთში მდებარე სასამართლოებში . ყველა მხარე თანხმდება ამ სასამართლოების ექსკლუზიურ იურისდიქციაზე, უარს იტყვის ნებისმიერ წინააღმდეგობაზე ასეთი ადგილების მართებულობაზე ან მოხერხებულობაზე.

12. განცალკევება

12.1. ამ მომსახურების პირობების ნებისმიერი დებულება, რომელიც აკრძალულია ან არ აღსრულდება ნებისმიერ იურისდიქციაში, ამ იურისდიქციის მიხედვით, არაეფექტური იქნება ამ აკრძალვის ფარგლებში, წინამდებარე დანარჩენი დებულებების გაუქმების გარეშე, და ნებისმიერი ასეთი აკრძალვა კონკრეტულ იურისდიქციაში არ უნდა გააუქმოს ან აქცევს ეს დებულება არ აღსრულდება ნებისმიერ სხვა იურისდიქციაში.

13. დავალება

მომხმარებელს არ შეუძლია მიანიჭოს ან გადასცეს მომხმარებლის რომელიმე უფლება ან ვალდებულება ამ მომსახურების პირობებით კომპანიის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. Intercontinental Care-ს შეუძლია მიანიჭოს ან გადასცეს კომპანიის რომელიმე ან ყველა უფლება ამ მომსახურების პირობებით, მთლიანად ან ნაწილობრივ, მომხმარებლის წინასწარი თანხმობის ან დამტკიცების გარეშე.

14. უარის თქმა

14.1. Intercontinental Care-ის მიერ წინამდებარე პირობების შესაბამისად რაიმე უფლების, უფლებამოსილების ან პრივილეგიის განხორციელების შეუსრულებლობა ან დაგვიანება არ მოქმედებს, როგორც უარის თქმა.

15. სათაურები

15.1. დებულებების სათაურები განკუთვნილია მხოლოდ მოხერხებულობისთვის და არ უნდა იქნას გამოყენებული ამ პირობების რომელიმე დებულების შეზღუდვის ან ინტერპრეტაციისთვის.

16. თარგმანები

16.1. ამ დოკუმენტის ორიგინალური, იურიდიულად სავალდებულო ვერსია დაწერილია ინგლისურად და ის ითარგმნება სხვა ენებზე მისი არაინგლისურენოვანი მომხმარებლების მოხერხებულობისთვის. თუ არსებობს რაიმე შეუსაბამობა ინგლისურ ვერსიასა და ნათარგმნ ვერსიას შორის, ინგლისური ვერსია ჩაითვლება მოქმედად თარგმნილი ვერსიის ნაცვლად.

These Terms of Service together with Our Privacy Policy form the entire Agreement between Intercontinental Care OU (hereinafter referred to as “ICC”, “Intercontinental Care”, “Company”, “We”, “Us”, “Our”) and You as an individual (hereinafter referred to as “You”, “Your”, “User”, “Client”, “Patient”).
This website is funded by private company Intercontinental Care OU.
This Agreement governs the use of Company’s Website www.interconcare.com (the “Website”) and Services rendered by Intercontinental Care OU (the “Service”, “Services”).
By using the Website and/or the Services You hereby warrant that You agree with the terms set out in this Agreement and You will apply best efforts in order to comply with these Terms. In the event You disagree with this Agreement in full or any portion of it, please immediately stop using the Website and/or the Services.
Intercontinental Care reserves the right to, from time-to-time, introduce changes to the terms of the Agreement with or without prior notification to You as a User. It is Your sole responsibility to periodically check for any changes or updates to this Agreement. If You do not agree with the new updated version of the Agreement please stop using the Website and/or the Service.
In order to use the Website and/or the Service You must be of legal age to do so and to be eligible to operate such Website or Service according to the applicable legislation. If You are not of legal age please stop using the Website and/or the Service. We reserve the right to terminate the Agreement between Intercontinental Care and an individual of under legal age at Our sole discretion and without notice to the individual.

Service

Intercontinental Care is a medical tourism company that provides information about medical services and their providers to the User. By using the Website and/or the Service You, as a User, are provided with a range of medical service providers, including but not limited to hospitals and clinics (“Medical Providers”).
Intercontinental Care does not assign a Patient with a specific Medical Provider, it simply provides a list consisting of most suitable Medical Providers based on specific needs of a Patient (e.g. language, country, medical status etc.). According to the list, a Patient is entitled to choose which Medical Provider to make an appointment with.
The information, regarding the Medical Providers, that is available on the Website is gathered either from the Medical Providers themselves or by manually gathering such information from their websites. We do Our best to make sure that such information is accurate and up-to-date. However, Intercontinental Care cannot guarantee and cannot be held responsible for the accuracy and preciseness of such information. Intercontinental Care will not be liable for failure to provide accurate information from a Medical Provider, nor shall the Website be regarded as a representation, recommendation or endorsement of the service quality and the specialization of the Medical Providers.
Intercontinental Care is not a medical service provider, but an intermediary between the User and the Medical Provider. Therefore, any information provided on the Website and/or through the Service including, but not limited to, the information provided by the Medical Providers and any other third-parties cannot be viewed as a proper medical consultation or medical examination and cannot be used to on one’s own to decide whether to proceed to the medical treatment or to terminate it.
Some pharmaceutical products displayed on our website may be forbidden in certain jurisdictions, please be cautious when choosing your type of medication, it is your sole responsibility to make sure that you comply with the law of the country you are resident and/or citizen of.

Payment

Users do not pay for Intercontinental Care’s Services.
The payment for services is done directly the Provider chosen by the User.

Medical Assessments

The Service includes an evaluation of User’s past and present condition(s), analysis of medical history, diagnosis and treatment plan conducted by doctors of Medical Providers. Provision of this service may depend on User’s condition. In order to be able to utilize the service, User should get a primary care from a local medical specialist prior to proceeding to the use of the Intercontinental Care’s Website.
By requesting a Service the User agrees and accept that:
The initial assessment received will be limited and provisional;
The initial assessment is not considered nor aimed to replace a full medical evaluation or an in-person visit to a physician;
The medical specialists who are providing services through the Website and its portals do not possess crucial information which is usually gathered through an in-person examination;
The absence of an in-person examination may affect the medical specialist’s ability to diagnose Your condition, disease or injury.
Furthermore, the User agrees that Intercontinental Care reserves a right to review at any time the User’s medical records from before and after Your interaction with the Website and its portals, and any records created as a result of received services. Intercontinental Care may request additional medical records including, but not limited to, records related to care the User received after obtaining the services. Requested records may be reviewed by Intercontinental Care in order to get better a understanding of the course of treatment for User ’s condition(s) including information related to outcomes and costs, also such reviewing may be used to improve treatments and recommendations. Moreover, the User agrees that in case that Intercontinental Care does not have the right specialist in the Provider’s network, Intercontinental Care may contact third-parties outside of Intercontinental Care’s network.
Furthermore, by requesting any services through the Website or its portals, the User provides Intercontinental Care with the authority to collect, store User’s medical records and/or to transfer them to the designated physician(s) appropriate for the User’s case. Also, the User agrees that the medical assessment will not be used in any kind of legal proceedings including, but not limited to, legal disputes, litigation, arbitration, claim for disability benefits etc.
The User has a right to provide medical records on behalf of a third-party, but only if User provides prior notification to Intercontinental Care that:
The third-party is a User’s family member;
The User received a prior consent from the third-party to represent him/her;
The third-party is not able to send a request via Website or its portals by him/herself.
In order to receive any kind of services from Intercontinental Care, the User shall provide current and accurate identification, contact and any other relevant information required to verify User’s identity and eligibility. It is within User’s sole responsibility to maintain the accuracy and completeness of this information. By providing such information User states that the information is true and accurate.
Intercontinental Care will collect the complete medical records needed and afterward will create a Medical Case. In accordance to the information provided, Intercontinental Care will match User’s medical case with up to 3 (three) different Medical Specialists in Intercontinental Care’s network of Providers or outside of it, medical specialist will be picked according to the specialty which User’s diagnosis falls under. These Medical Specialists will receive the documentation from Intercontinental Care and create a treatment plan. The Providers will then send the treatment plans and price quotations to Intercontinental Care. The User which will have the right to choose which Medical Specialist and Provider will provide the treatment.

Limitation of Liability

Other than as expressly set out in these terms or additional terms, Intercontinental Care does not make any promises or quality declaration about the services rendered by it and does not provide any guarantees regarding those services.
By using the website its portals and services you explicitly confirm that you understand and take responsibility and assume all risks, direct or indirect, resulting from the use of the website without limitations.
Intercontinental Care and its employees, management, partners, shareholders, and agents do not bear any responsibility for failures of any kind or shutdown of the website resulting in loss of business information, profit or other financial losses due to claims of any kind, losses, petitions, actions or other events occurring due to validity of these terms of use, including without limitations the website navigation, use, access to any files or their parts. Also, any rights including even in the event Intercontinental Care was advised of the theoretical possibility of such damages, irrespective of whether the occurring event and damage were the result of infringement on intellectual or any other property, based on a breach of law, negligence, contract liabilities or other similar cases and situations, or not.
Intercontinental Care bears no liability for the correctness, completion and up-to-dateness of any information provided by Providers and/or any other third-parties on the website.
There may be links to third-party websites on this website. Such links are provided solely for the convenience of the user. Intercontinental Care shall not bear any liability in case of any damages or losses, direct or indirect, due to a visitation originating from Intercontinental Care, or to the use of services from third-party websites.
Moreover, consenting to the terms of this agreement, the user agrees to indemnify, defend and hold Intercontinental Care, its affiliates and their respective directors, officers, employees, shareholders, partners and agents (collectively, the “Intercontinental Care Parties”) harmless from and against all claims, liability, losses, damages, costs and expenses (including reasonable legal fees) incurred by any Intercontinental Care party as a result of, or in connection with, any breach or alleged breach by the user or anyone acting on the user’s behalf of any of the terms of this agreement.

Data Protection

In order to receive complete Website functionality and get access to all of the Website’s features, You are required to provide certain private information including, but not limited to, personal, specific and sensitive information.
We respect the confidentiality of private and personal information of all cooperating parties. However, there is no perfect secure method of protecting information during its storage, processing, and transfer into electronic form. We do not give the full warranty of its complete safety, despite all efforts made by the Intercontinental Care.
For more information about the procedure of collection, use, and/or disclosure of the User’s confidential information, please read the Privacy Policy. The User is strongly advised to become familiar with Privacy Policy.

Intellectual Property

All of the Website assets, including the system of organization and presentation of the materials at the Website, are the property of Intercontinental Care. These materials include but are not limited to, the design, layout, look appearance and graphics. Website and its materials are protected by legal and subordinate acts relating to intellectual property including but not limited to copyright laws and other similar laws.

Unconditioned use and reproduction of the materials presented at the Website without the written permission of Intercontinental Care is prohibited.

You may only use the Website (including all the related materials to it) for Your personal, non-commercial use. You must not reproduce, distribute, modify, create derivative works of, publicly display, publicly perform, republish, download, store or transmit any of Intercontinental Care materials. When using any information from Intercontinental Care site, active link referring to the source is mandatory.

Website Updates

We regularly update technical, content and other information on the Website. However, We make no claim in guaranteeing the completeness, accuracy, and compliance of the information provided at the Website. We are able to add, review or delete information, resources, and services posted on the Website.

Computer Viruses

At times, Website failures may happen due to an Internet connection, software operation, data transmission, etc., and it is possible that incorrect or incomplete copy of the information contained at the Website pages may occur. Similarly, the Website pages may contain malicious code or programs infected with computer viruses.

We are not responsible and bears no liabilities connected to the work of any software, the presence of any computer viruses or other elements with malicious code, the presence of destructive or unsafe files that can be distributed or otherwise affect software and hardware upon the User’s review of the Website, the access to any information on the Website, or the downloading of any files from the Website. Intercontinental Care does not purposely distribute any kinds of viruses, however the Company strongly encourages the use of anti-virus software or other protective programs during interaction with all Websites.

Force Majeure

In no event shall Intercontinental Care be responsible or liable for any failure or delay in the performance of its obligations hereunder arising out of or caused by, directly or indirectly, forces beyond its control, including, without limitation, strikes, work stoppages, accidents, acts of war or terrorism, civil or military disturbances, nuclear or natural catastrophes or acts of God, and interruptions, loss or malfunctions of utilities, communications or computer (software and hardware) services.

Applicable Law

The validity, interpretation, and enforcement of this Terms of Use, matters arising out of or related to performance or breach of this Terms of Use, and related matters shall be governed by the laws of Estonia. Any legal action or proceeding concerning the validity, interpretation, and enforcement of this Terms of Use, matters arising out of and/or related to performance or breach of this Terms of Use, and related matters, shall be resolved by negotiations. In case it is impossible to reach common solution through negotiations all disputes shall be brought exclusively in courts located in Estonia. All parties consent to the exclusive jurisdiction of those courts, waiving any objection to the propriety or convenience of such venues.

Severability

Any provision of these Terms of Service that is prohibited or unenforceable in any jurisdiction shall, as to such jurisdiction, be ineffective to the extent of such prohibition or unenforceability without invalidating the remaining provisions hereof, and any such prohibition or unenforceability in any jurisdiction shall not invalidate or render unenforceable such provision in any other jurisdiction.

Assignment

The User may not assign or transfer any of User’s rights or obligations under these Terms of Service without Company’s prior written consent. The Company may assign or transfer any or all of Company’s rights under these Terms of Service, in whole or in part, without obtaining User’s consent or approval.

Waiver

Company’s failure or delay in exercising any right, power or privilege under these Terms shall not operate as a waiver thereof.

Headings

Headings of provisions are for convenience only and shall not be used to limit or construe any provisions of these Terms thereof.

Contact Us

Should You have any questions or comments regarding the Terms of Service, You may contact us at network@interconcare.com

Advertising Policy

The company does not advertise medical services, pharmaceuticals and does not place information about Medical Providers on the Website for advertising purposes and, accordingly, does not receive any advertising revenue. The company may place on some pages of the site information about various events (for example, conferences, forums, seminars, etc.) on medical topics as an information partner. The company can post information about discounts and promotions for medical services offered by Medical Providers, as well as post information about special offers from Medical Providers on a partnership basis. The company places on the Website information about discounts, promotions and special offers for informational purposes, without conducting a special selection or competition for the placement of such information and does not receive direct income from this.

Translations

The original, legally binding version of this document is written in English, and it is translated into other languages for the courtesy of Our non-English-speaking users. If there are any discrepancies between the English version and a translated version, the English version supersedes the translated version.