Неврохирургия

Neurosurgery in the best hospitals abroad

Вашият персонализиран план за лечение

Ние ще ви помогнем да намерите най-добрите медицински лечения по целия свят. Вашето здраве е уникално и такова трябва да бъде и вашето решение. 

Intercontinental Care предлага най-новите неврохирургични грижи, включително животоспасяващи, технически сложни процедури за възрастни и деца със сложни случаи. Ние сме специализирани в предоставянето на лечение на заболявания на централната нервна система (мозък, малък мозък, мозъчен ствол и гръбначен мозък), на периферната нервна система (черепни нерви, спинални нерви и техните корени и клонове, периферни нерви и нервно-мускулни връзки), както и травми , тумори и дегенеративни заболявания на гръбначния стълб.

След получаване на вашата заявка, екип от специалисти ще оцени вашия случай от всякакъв ъгъл, преди да разработи персонализиран план за лечение. Вашият лечебен план ще се възползва от оценките, направени с помощта на много прецизно медицинско оборудване за изображения, като например мощен (7-тесла) ЯМР скенер, който генерира толкова подробни изображения, че могат да определят най-малките мозъчни дефекти, като тези, причиняващи гърчове например и подпомага неврохирурзите за по-лесното им локализиране и по-ефективното им лечение. Резултатите от вашите тестове ще бъдат бързо достъпни и всичките ви срещи ще бъдат насрочени в рамките на няколко дни, което позволява незабавно лечение, което може да отнеме месеци на друго място.

Неврологични заболявания

Нашите болнични партньори са на върха в лечението на заболявания на мозъка, гръбначния стълб и нервната система, като използват иновативни подходи като терапия с лазерна аблация, роботизирана хирургия на гръбначния стълб, интраоперативна ЯМР и компютърно-асистирана мозъчна хирургия благодарение на невронавигация, стереотактична радиохирургия (Гама нож и Кибер нож), дълбока мозъчна стимулация и мозъчна хирургия с пациентът е буден, което е безопасен начин за отстраняване на сложни тумори, като същевременно минимизира риска на пациента да загуби способността си да говори или други жизненоважни функции. Прилагат сенай-новите стабилизиращи техники за цервикални, дорзални и лумбо-сакрални сегменти на гръбначния стълб, докато се предпочитат минимално инвазивните техники , особено при пациенти в напреднала възраст. Може също така да имате възможността да участвате в едно от многото клинични изпитвания, свързани с неврологията, и да бъдете един от първите с достъп до най-новите клинични иновации. 

Astrocytoma

Astrocytoma

The brain is made up by many different cells, including neurons, which constitute the electric circuitry responsible for brain functions, and astrocytes, which provide the structure and support for neurons to work properly. Astrocytomas are tumors which originates from astrocytes, and, in adult individuals, they are the most common brain tumors.

Read More »
Brain Aneurysm

Brain Aneurysm

An aneurysm is a bulge in a blood vessel caused by a weakness in the blood vessel wall, usually where it branches. As blood passes through the weakened blood vessel, the blood pressure causes a small area to bulge outwards like a balloon. Most brain aneurysms only cause noticeable symptoms if they burst (rupture). This leads to bleeding that can cause extensive brain damage and symptoms.

Read More »
Brain Cysts

Brain Cysts

A brain cyst or cystic brain lesion is a fluid-filled sac in the brain. They can be noncancer (benign) or cancer (malignant). Benign means that the growth doesn’t spread to other parts of the body. A cyst may contain blood, pus, or other material. In the brain, cysts sometimes contain cerebrospinal fluid (CSF).

Read More »

Опции за лечение

Нашите висококвалифицирани консултанти и хирурзи са световен лидер в своите области, с дългогодишен опит в лечението на сложни неврологични и гръбначни заболявания в най-добрите болници в света за обучение. Ще имате достъп до неврохирургични и спинални консултанти, невролози, консултанти по неврорехабилитация, неврорадиолози, патолози, онколози, терапевти, мениджъри на случаи и медицински сестри, които ще работят в екип, за да ви осигурят възможно най-добрите грижи.

Световноизвестни неврохирурзи, които извършват десетки хиляди операции всяка година, са част от нашата партньорска мрежа. Тези специализирани хирурзи се занимават с мозъчни тумори и съдова микрохирургия, използвайки минимално инвазивни стереотактични неврохирургични процедури и прецизно насочване чрез невронавигация. Всъщност, за конкретни случаи, технологията Gamma Knife позволява целенасочено прилагане на радиация в една сесия върху мозъчни лезии, които иначе биха били неоперабилни, включително артериовенозни малформации, менингиоми и остатъци от предишни операции.

В следоперативния период пациентът се проследява клинично както от неврологична, невропсихологична, така и от психоонкологична гледна точка. Предлагат се и различни програми за когнитивна невро-рехабилитация и обучение за обръщане на навиците. 

Cystic fibrosis

Cystic Fibrosis Your Personalized Treatment Plan Do not limit your treatment options only to the nearest hospital.We offer the most effective, quick and affordable treatment

Read More »
Diskectomy Laminectomy Spinal fusion Spine stabilization and reconstruction Stereotactic spine radiosurgery Vertebroplasty and kyphoplasty, Spine surgery

Diskectomy

Diskectomy is a surgical procedure used to remove the damaged portion of a spinal disk whose soft center is pushing through its tough exterior lining. Diskectomy is most effective for treating arm or leg pain caused by a compressed nerve and is also effective in treating back and neck pain.

Read More »
Epilepsy Surgery

Epilepsy surgery

In epilepsy surgery, the area of the brain responsible for seizures is removed. Epilepsy surgery is performed to stop or reduce the severity of seizures. In addition, surgery is performed to reduce the number of deaths associated with seizures, decrease the use of anti-seizure medications, and lessen the potential side effects of the medications.

Read More »